صالحین

حلقه‌های صالحین و تربیت همدلانه

باسمه تعالی

حلقه‌های صالحین و تربیت همدلانه

جامعه سازی در نظریه تربیت ولایی

جامعه سازی در نظریه تربیت ولایی

آموزش بدون پرورش، یک نسل را تباه می‌کند

متن زیر گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مورد امور تربیتی میباشد

امر تربیت و روش انسان شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان: امر تربیت و روش انسان شناسی

پاسخ به پدیده ها با توجه به پایگاه نظری

پاسخ به پدیده ها با توجه به پایگاه نظری

نظام تربیت ولایی به مثابه نظریه

بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان: نظام تربیت ولایی به مثابه نظریه

جایگاه صالحین در قرآن کریم

طرح شجره طیبه صالحین از معارف دینی و آموزه های الهی گرفته شده. در ادامه به تعدادی از آیات قرآن کریم که راجع به جایگاه و ویژگیهای صالحین بوده، اشاره شده است.

تحلیل معنایی پیام آقا به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

بسم الله الرحمن الرحیم
لطفا به دنبال آزادی و حقیقت باشید...
تحلیل معنایی پیام آقا به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

مراد از تثبیت در شجره طیبه صالحین چیست؟

دومین مرحله از مراحل سه گانه فرایند پیاده‌سازی صالحین در مسجد، مرحله تثبیت است.
مراد از تثبیت در اجرای فرآیند شجره طیبه صالحین؛ ایجاد دلبستگی عضو به گروه، به گونه‌ای است که جدا شدن او از حلقه تربیتی به آسانی صورت نپذیرد.

هدف از شجره طیبه صالحین

شجره طیبه صالحین، به معنای اخص، در صدد راه‌اندازی حلقه‌های تربیتی در مسجد، با هدف ایجاد یا تغییر رفتار در مخاطبان، مبتنی بر مکتب تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) می‌باشد، اما صالحین به معنای عام، به فعال سازی، رونق و احیای مساجد شیعه در

صفحه‌ها

اشتراک در صالحین