صالحین

برای تولید و اشتغال چه نکنیم؟!!

اقدام و عمل همدل و همزبان در تولید و اشتغال


صادق سبحانی

پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

چگونه یک گروه اجتماعی قدرتمند داشته باشیم؟

امین رحمانی پور

پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

 

نفوذ هنجاری، جهاد کبیر و تربیت

دکتر علی کرمی

پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

نکات راهبردی پیرامون گفتمان سازی ازدواج اسلامی

دکتر طاها رمضانی

 

۱) رعایت مراحل گفتمان سازی شامل الف) تشخیص (مسئله شناسی)؛ ب) تبیین (نظام سازی، نقشه راه و..)؛ ج) تبلیغ (اقناع)؛ چ) تثبیت (باورسازی)؛ ح) تعمیق (رفتارسازی)؛ خ) تبدیل شدن به گفتمان.

سوئد چه عایدی برای خانواده های ایرانی دارد؟!

حاشیه‌نوشت تفاهم میان ایران و سوئد در زمینه زنان و خانواده

محمدمحسن حقیقی

مسئول کانون تربیت و خانواده مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

افسرانِ جوانِ گمنام، کارآمدتر از ژنرال‌هایِ کارکشته

نبرد نامتقارن فرهنگی

افسرانِ جوانِ گمنام، کارآمدتر از ژنرال‌هایِ کارکشته

دکتر طه رمضانی

معاونت اندیشه ورزی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

بریده ای کوتاه از وصیتنامه شهید حسن باقری

سی و سومین سالگرد شهادت نابغه جنگ و اسطوره دفاع مقدس، شهید حسن باقری، نهم بهمن است. مردی که در زیر لوای اندامی خرد و نحیف، روحی بزرگ و اندیشه ای کم نظیر داشت.

ما هم شهید می شویم؟

الگویی به نام شهید مصطفی احمدی روشن

روش‌شناسی تربیت ۴

واقع‌گرایی سطحی در تربیت

روش شناسی تربیت۳

درآمدی بر پارادایم های پژوهش

صفحه‌ها

اشتراک در صالحین