اخبار

نقد فیلم دهلیز

کارگروه فیلم بهتر در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه جلسات نقد فیلم خود با موضوع خانواده در سینمای ایران، این هفته فیلم سینمایی دهلیز به کارگردانی بهروز شعیبی را به بوته نقد خواهد گذاشت. ضمنا این جلسه همراه با پخش فیلم نیز می باشد.

آسیب شناسی خانواده ایرانی با تاکید بر سلامت معنوی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود این هفته میزبان د

اطلاعیه شماره ۸ جذب پژوهشگر

پژوهشگران محترمی که بنا به هر دلیلی نتوانسته اند در روزهای مقرر شده برای مصاحبه خود، حضور پیدا کنند میتوانند در روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۹۶ جهت انجام مصاحبه مراجعه فرمایند. بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ مصاحبه ای انجام نخواهد شد.

نشست مفهوم شناسی سلامت معنوی و ارتباط آن با تربیت اسلامی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود این هفته میزبان سرکار خانم دکتر زهرا عباسپور آذر دکترای روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال خواهد بود تا موضوع «نشست مفهوم شناسی

نقد فیلم در مدت معلوم

نقد فیلم در مدت معلوم با حضور کارگردان این فیلم جناب آقای وحید امیرخانی ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۶/۵/۹۶ در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی برگزار می گردد. 

حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.

معرفی پژوهشگر برتر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی تیرماه ۱۳۹۶

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، در مجموع فعالیت‌های اعضای مرکز و ملاک قرار دادن شاخص‌های پژوهشی و با توجه به آماده سازی و گردآوری کتاب «خانواده مقاومتی بر اساس کنشگری فعال زن در تشکیل خانواده: مبانی، پیامدها، راهکارها»، آقای طه رمضانی،

نقش و جایگاه فطرت در تربیت اسلامی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود این هفته میزبان دکتر محمدرضا شرفی جم دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خواهد بود تا موضوع «نقش و جایگاه فطرت در تربیت اسلامی» را تبیین ن

معرفی پژوهشگر برتر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی خردادماه ۱۳۹۶

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، در مجموع فعالیت‌های اعضای مرکز و ملاک قرار دادن شاخص‌های پژوهشی و با توجه به آماده­سازی و گردآوری مجموعه درس گفتارهای همام « جلد اول: بدون مرز، جلد دوم: ملک مستضعفین، جلد سوم: روبه روشنایی»، آقای محسن احم

اطلاعیه شماره ۷ جذب پژوهشگر

پیرو اطلاعیه شماره ۶، به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند که ساعت پذیرش از ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ نوبت صبح خواهد بود و در غیر ساعت مقرر، پذیرش انجام نخواهد شد.

نشست تربیت در نهاد دانشگاه

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود، این هفته میزبان دکتر علیرضا محمودنیا، دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی خواهد بود تا موضوع «تربیت در نهاد دانشگاه» را تبیین و بررسی نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار