اخبار

نشست بررسی طرح شجره طیبه صالحین در پایگاه‌های بسیج مساجد شهر تهران

نشست بررسی طرح شجره طیبه صالحین در پایگاه‌های بسیج مساجد شهر تهران از منظر ارتباطات گروهی و فرهنگ بسیج با ارائه محمد رسول طالبی، روز دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی برگزار شد.

نشست علمی- تخصصی با موضوع طب و تربیت

نشست علمی- تخصصی با موضوع طب و تربیت در موسسه مطالعات تربیت اسلامی برگزار شد.

نشست علمی- تخصصی با موضوع بسیج در اندیشه های امامین انقلاب اسلامی

نشست علمی- تخصصی با موضوع بسیج در اندیشه های امامین انقلاب اسلامی در موسسه مطالعات تربیت اسلامی برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه طب اسلامی

اولین جلسه کارگروه طب اسلامی با حضور اساتید و صاحب نظران در این زمینه برگزار گردید. در این کارگروه مبانی-مسائل و سیاستهای مورد نیاز این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار