اخبار

غزالی در مقام یک مربی اسلامی

گزارش نشست بررسی آرای تربیتی امام محمد غزالی

نشست مهدهای قرآن

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود، سه شنبه ۱۰ اسفند ۹۵ میزبان جناب آقای محمود کریمی خواهد بود.

نگاهی به فلسفه تربیت سیاسی در مکتب علوی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود، سه شنبه ۳/۱۲/۹۵ میزبان دکتر سعید بهشتی خواهد بود تا نگاهی به تربیت سیاسی در مکتب علوی داشته باشد.

دوره تربیتی آموزشی طب و تغذیه اسلامی

دوره تربیتی آموزشی طب و تغذیه اسلامی

نقش علم طب در زندگی انسان معاصر

 

ویژه فعالان فرهنگی

نشست نقد و بررسی ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی از منظر تربیت

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی، در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود این هفته میزبان دکتر مهدی رزم آهنگ با موضوع «نقد و بررسی ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی از منظر تربیت» است.

فقه تربیتی؛ بده-بستان‌های فقه و تربیت

گزارش نشست فقه تربیتی از موضوع شناسی تا مسائل روز

دوره تربیتی آموزشی مدیریت و فرماندهی انقلابی

با توجه به عرصه های متعدد جنگ نرم دشمن و ضرورت تربیت فرماندهان و مدیران توانمند در عرصه کادر سازی و جامعه سازی و هدایت افسران این جنگ، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی یک دوره ۵ مرحله ای با حضور اساتید برتر کشور و همر

درخشش پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهشگر مرکز مطالعات در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد جناب آقای قاسم رستم پور جزو ۱۰ عنوان برگزیده همایش سالانه اقتصاد مقاومتی انتخاب گردید.

طب اسلامی غیر از طب سنتی است

گزارش نشست طب اسلامی از منظر تربیتی

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار