اخبار

نشست نوآوریهای مفهومی فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسه نشستهای تربیتی خود، این هفته میزبان جناب آقای دکتر علیرضا صادق زاده قمصری خواهد بود.

نشست تربیت در نهاد دانشگاه

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود این هفته میزبان دکتر محسن ایمانی نائینی خواهد بود تا موضوع «تربیت در نهاد دانشگاه» را تبیین و بررسی نماید.

فراخوان جذب پژوهشگر

فراخوان جذب پژوهشگر در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

دیدار با خانواده معظم شهید اسداللهی

اعضای مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی با همراهی رئیس محترم دانشگاه جامع امام حسین (ع) و هیئت همراه، به مناسبت اعیاد مبارک شعبانیه با خانواده معظم شهید حاج حمیدرضا اسداللهی دیدار کردند.

نشست تخصصی حجاب و خانواده

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی که در حال برگزاری دوره تربیت مدرس خانواده بهتر است، در ادامه هفته های برگزار شده این دوره، پنج شنبه این هفته میزبان دکتر علی غلامی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) خواهد بود.

نشست نظام جامع تربیت دانشگاه اسلامی مبتنی بر مبانی دینی۲

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود، سه شنبه ۲۹ فروردین ۹۶ میزبان دکتر محمدمهدی اعتصامی است جهت ارائه موضوع «نشست نظام جامع تربیت دانشگاه اسلامی مبتنی بر مبانی دینی».

نشست نظام جامع تربیت دانشگاه اسلامی مبتنی بر مبانی دینی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود، سه شنبه ۱۷ اسفندماه ۹۵ میزبان سید علی نگهبان است جهت ارائه موضوع «نشست نظام جامع تربیت دانشگاه اسلامی مبتنی بر مبانی دینی».

توحید ممیزه تربیت سیاسی در مکتب علوی است

گزارش نشست نگاهی به فلسفه تربیت سیاسی در مکتب علوی

غزالی در مقام یک مربی اسلامی

گزارش نشست بررسی آرای تربیتی امام محمد غزالی

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار