اندیشه ورزی

افسرانِ جوانِ گمنام، کارآمدتر از ژنرال‌هایِ کارکشته

نبرد نامتقارن فرهنگی

افسرانِ جوانِ گمنام، کارآمدتر از ژنرال‌هایِ کارکشته

دکتر طه رمضانی

معاونت اندیشه ورزی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

آرامش اقتصاد در گرو انتخاب همسر

می‌توان یک ارتباط خاص بین ازدواج و اقتصاد درنظر گرفت.

مسئولان جامعه: صعود یا سقوط اندیشه مردم

آیا اندیشه و تفکر مسئولان جامعه (اعم از امام، رهبر، مدیر و مانند این‌ها) می‌تواند جایگزین اندیشه مردم شود؟

آلودگی غفلت

بطور کلی امروزه غفلت زندگی ما را فراگرفته است و لحظات قابل‌توجهی از زندگی ما با غفلت می‌گذرد. برخی ترجیح می‌دهند در ابرهای غفلت باقی بمانند تا مسئله اصلی آن‌ها مشخص نشود و یا در معرض آن قرار نگیرند و با آن روبرو نشوند.

جستاری در اقتصاد مقاومتی مردم سالار

اقتصاد مقاومتی مردم سالار

دکتر طاها رمضانی

اشتراک در اندیشه ورزی