درباره ما

موسسه مطالعات راهبردی تربیت اسلامی جهت تأثیرگذاری مثبت در عرصه تربیت اسلامی چهار راهبرد کلان و اصلی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

این چهار راهبرد عبارت‏اند از:

نظریه‌سازی تولید محتوا در عرصه علوم انسانی اسلامی و با لحاظ ویژگی‌های راهبردی و کاربردی عرصه‌ای نوین است که از درگاه تربیت اسلامی می‌توان بخشی از آن را آغاز نمود. با توجه به این موارد و با لحاظ تمامی اقتضائات و ویژگی‌های انقلاب اسلامی و بر مبنای اندیشه‌های امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای( مدظله العالی) ، طرح‌های راهبردی در عرصه تربیت اسلامی نیازمند نظریه‌پردازی و در ادامه آن نظام‌سازی ، محتواسازی و الگوسازی است. بنابر این موسسه مطالعات راهبردی تربیت اسلامی با توجه به ماموریت‌های پژوهشی و مطالعاتی خود نظریه‌سازی را مقدم بر طرح‌های الگویی تربیتی اسلامی قرار می‌دهد. نظریات تولید شده در فرآیند نظام‌سازی ، محتواسازی و الگوسازی تکامل یافته و بر قوت آن ها افزوده می‌گردد.

نظام‏‌سازی مراد از نظام، چارچوب شکلی و نقشه کلان حرکت است. از مهم‏ترین اقدامات لازم جهت ایجاد یک نهاد تربیتی و یا نهادینه‌سازی یک فرآیند تربیتی، ایجاد یک نظام کارآمد و برخوردار از مبانی نظری متقن بر پایه اندیشه و معارف اسلامی است. لذا از مبنایی‌ترین اموری که موسسه مطالعات راهبردی تربیت اسلامی به دنبال آن است و سایر امور به تبع آن تعریف می‏‌شوند، تلاش جهت نظام‏‌سازی در ابعاد مختلف امر تربیت اسلامی در کشور است.

محتواسازی از مهم‏ترین لوازم ایجاد یک نظام تربیتی و از عوامل دوام و بقای آن، وجود محتوای ناب و قابل اتکاست. چراکه خون جاری در یک نظام تربیتی، محتوا و خوراک فکری آن نظام است. لذا محتواسازی از مهم‏ترین راهبردهای مدنظر موسسه می‌‏باشد. اما مراد از محتوا اعم از تولید متون مورد نیاز، شیوه‌ها، روش‌ها، ابزارها و... است

الگوسازی به طور کلی الگوسازی به معنی عینیت بخشیدن به دو مرحله فوق است و بدیهی است که ایجاد یک نظام تربیتی در ابعاد وسیع و دوام و بقای آن نیازمند ایجاد یک الگوی عملیاتی در مقیاس کوچک‏تر است تا اولاً نقاط ضعف و خلأ آن نظام شناخته و برطرف شود و ثانیاً باورپذیری کارآمدی آن نظام برای تصمیم‏‌گیران و مدیران تسهیل شده و نمونه قابل بهره‏برداری در فرآیند اجرایی سازی نظام را در دسترس قرار دهد.

اشتراک در درباره ما