اخبار و وقایع

آخرین دستاوردها

نفوذ دارای بسترهای مکانی و زمانی خاصی است و توسط عواملی (عاملان نفوذ) انجام می پذیرد. نوشته حاضر تلاش می کند تا به شناسایی و تحلیل این بسترها و عاملان داخلی و خارجی نفوذ بپردازد. در این راستا ابتدا به بررسی و دسته بندی زمانهای طلایی نفوذ پرداخته شده است که عبارت اند از...

شجره طیبه صالحین

حلقه‌های صالحین بی‌شک یکی از مردمی‌ترین و موفق‌ترین طرح‌های تربیتی تاریخ ایران است. ایده چنین حلقاتی از مسجد موسی­ بن جعفر در اهواز شروع شد و اکنون به بزرگ‌ترین طرح تربیتی بسیج تبدیل شده است. شیوه کار در این حلقه‌ها اینگونه است که تعداد افرادی بین ۷-۱۲ نفر زیر نظر یک سرگروه در مقام مربی رشد و تربیت می‌یابند.