شجره طیبه صالحین

حلقه‌های صالحین بی‌شک یکی از مردمی‌ترین و موفق‌ترین طرح‌های تربیتی تاریخ ایران است. ایده چنین حلقاتی از مسجد موسی­ بن جعفر در اهواز شروع شد و اکنون به بزرگ‌ترین طرح تربیتی بسیج تبدیل شده است. شیوه کار در این حلقه‌ها اینگونه است که تعداد افرادی بین ۷-۱۲ نفر زیر نظر یک سرگروه در مقام مربی رشد و تربیت می‌یابند.