اخبار و وقایع

قابل توجه کلیه علاقمندان و پژوهشگران عرصه علوم سیاسی، ثبت نام اولین‌دوره جذب وتربیت مدرس، تحلیلگروسخنور علوم‌سیاسی از سوی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین(ع) به صورت حضوری و

شجره طیبه صالحین

امروز و با پایان دادن به پروژه آمریکایی داعش که با هدف تسخیر عراق و سوریه و پس از آن درهم شکستن کل کشورهای محور مقاومت و بویژه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود، یقینا برای چندمی