اخبار و وقایع

بسیج ناحیه امام صادق (علیه السلام) اصفهان با همکاری مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی اقدام به برگزاری اردوی آموزشی ویژه سرگروه ها، مربیان و سرمربیان صالحین نموده است.