نوکیسه ها، جامعه شناسی و تربیت

گزارش راهبردی خطر تازه به دوران رسیده ها؛ واکاوی ابعاد نوکیسگی در جامعه ایرانی

نوکیسه­ ها و نوکیسگی از جمله مفاهیمی هستند که این روزها در محافل دورهمی -حال رسمی یا خودمانی- بعضاً موضوع بحث و گفت‌وگو بوده و نیز به طور معمول در خیابان‌ها و مهمانی‌ها و در همۀ ابعاد زندگی مدرن، مصادیق آن قابل مشاهده است.

اشتراک در RSS - نوکیسه ها، جامعه شناسی و تربیت