پیامدهای فرهنگی و اجتماعی موفقیت ورزش‌های گروهی؛ تأکیدی بر تیم ملی والیبال

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی موفقیت ورزش‌های گروهی؛

تأکیدی بر تیم ملی والیبال

تیم ملی والیبال به عنوان موفق‌ترین ورزش گروهی ایران مورد اقبال گستردۀ جوانان و نوجوانان ایرانی قرار گرفته است و در طول ایام قبل و بعد از مسابقاتِ این تیم، موج گستردۀ احساسات میهن دوستانه در فضای مجازی و کوچه و بازار فراگیر می‌شود. در همین جهت تفسیرها و تحلیل‌های مختلفی دربارۀ علل موفقیت تیم ملی والیبال در فضای عمومی مطرح می‌شود که فارغ از ارزش فنی و تخصصی، ارزش گفتمانی برای گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و فرهنگی کشور دارد. حداقل چهار تحلیل در این زمینه وجود دارد:

۱- برنامه‌های بلندمدت فدراسیون والیبال

۲- پیاده‌سازی تفکر حرفه‌ای در ورزش

۳- نقش ویژۀ به کارگیری مربیان خارجی

۴- بهره‌گیری از مجموعۀ سرمایه‌های اجتماعی.

والیبال، پرافتخارترین ورزش گروهی در تاریخ ورزش کشور است و یکی از مهم‌ترین پیامدهای موفقیت والیبال ایران در سطح اول جهانی، اوج‌گیری فضای فوتبال گریزی در میان ورزش دوستان بوده است. در واقع مقایسۀ فوتبال با والیبال، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا یکی در عین ورزش و بازی بودن، وجهۀ صنعتی و تجاری نیز دارد و دیگری از وجوه اخیر به تمامی برخوردار نیست.

در طول سال‌های گذشته مجموعۀ گسترده‌ای از تجمعات مردمی با محوریت جشن و پای‌کوبی پس از مسابقات ملی در شهرهای مختلف شکل می‌گیرد و مسابقات متعدد تیم ملی والیبال (در مقایسه با فوتبال) که بیشتر مواقع نیز با پیروزی همراه است، بر تعداد این تجمعات به طور چشمگیری افزوده است. در جریان مسابقات والیبال، جریان معارض انقلاب تلاش می‌کند تا خود را همراه و هم‌سو با احساسات پرشور و عمیق مردمی نشان داده و از پیروزی‌های تیم ملی حداکثر بهره‌برداری تبلیغاتی را داشته باشد.

ایرانیان خارج از کشور که به دنبال فرصتی برای به دور هم جمع شدن، بازیابی هویت ایرانی خود و حتی اعتراضی سیاسی علیه نظام هستند، در مسابقات والیبال حضور گسترده‌ای پیدا می‌کنند. در واقع یکی از جدیدترین مصادیق جنگ نرم در زمینۀ حقوق زنان، بحث ورود زنان به سالن‌های والیبال است که به صورت جدی دربارۀ آن فضاسازی شده و همزمان با برگزاری مسابقات والیبال در ایران، این موضوع مطرح می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که گردش مالی والیبال در ایران بسیار قابل توجه بوده و در طول دو سال اخیر پس از ورود ایران به لیگ جهانی، با رشد چشمگیری نیز مواجه شده است. در واقع وضعیت والیبالیست‌های ایران در مقایسه با ورزشکاران خارجی این عرصه بسیار مناسب است.

 

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: