همایش بزرگ تهران: افتتاحیه دوره ها

به اطلاع کلیه اندیشه جویان و ثبت نام کنندگان تهرانی در دوره های استخدام، انتخاب مدرس و پژوهشگر و نیز دوره جذب و انتخاب معلم و مربی می رساند، مراسم افتتاحیه همایش روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه، راس ساعت ۹ در محل پردیس نسیبه برگزار خواهد شد.

 

محل برگزاری: تهران، شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، زیرپل یادگار امام خیابان نسیبه، پردیس نسیبه

کانون مرتبط مطلب: