نقش و جایگاه فطرت در تربیت اسلامی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود این هفته میزبان دکتر محمدرضا شرفی جم دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خواهد بود تا موضوع «نقش و جایگاه فطرت در تربیت اسلامی» را تبیین نمایند. این نشست در روز ۱۰ مرداد ۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات این مرکز برقرار خواهد بود.

حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.

کانون مرتبط مطلب: