نقش و جایگاه آموزش و پرورش در ادیان و آئین های جهانی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود این هفته میزبان دكتر محمد داوودي
دانشيار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خواهد بود تا موضوع «نقش و جایگاه آموزش و پرورش در ادیان و آئین های جهانی» را تبیین نمایند. این نشست در روز ۳۱ مرداد ۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات این مرکز برقرار خواهد بود.

حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.

کانون مرتبط مطلب: