نشست طب اسلامی از منظر تربیتی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسه نشستهای تربیتی خود، هفته آینده نشست تخصصی «نشست طب اسلامی از منظر تربیتی» را با حضور دکتر محمدعلی باقری، متخصص طب اسلامی برگزار می کند. این نشست در تاریخ ۲۸ دیماه ۹۵، ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات این مرکز برگزار می شود.

حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.

کانون مرتبط مطلب: