نشست آسیب شناسی تغییر برنامه های درسی در آموزش و پرورش ایران

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای خود این هفته میزبان دکتر سید محمدحسین حسینی،
 عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش خواهد بود تا موضوع آسیب شناسی تغییر برنامه های درسی در آموزش و پرورش ایران را تبیین و بررسی نماید. این نشست در تاریخ سه شنبه ۷/ ۰۶ / ۱۳۹۶ ساعت ۱۰الی ۱۲در سالن جلسات این مرکز برگزار میگردد.

حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.

کانون مرتبط مطلب: