نشریه صالحین ویژه نامه مذاکرات هسته ای و گزاره برگ ملی منتشر شد

نشریه صالحین ویژه نامه مذاکرات هسته ای و گزاره برگ ملی منتشر شد

نشریه صالحین به تناسب زمان ویژه نامه منتشر می کند که اینبار ویژه نامه‌ی مذاکرات هسته ای و گزاره برگ ملی برای علاقه مند به این مباحث در اختیار شماست.

در این ویژه نامه صالحین، به موضوعاتی از قبیل: گزاره برگ ملت ایران در مذاکرات هسته ای، مروری بر کاربردهای فناوری هسته ای در ایران، بررسی تاریخی روند بی اعتمادی ایران به آژانس، بیان علت چرایی عدم اعتماد به آمریکا در موضوع هسته ای، گفتاری از آقایان حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی، سعید جلیلی و حجت الله عبدالملکی پرداخته شده است.

جهت دریافت نشریه بر روی دریافت فایل کلیک نمایید.

نشریه صالحین ویژه نامه مذاکرات هسته ای

نشریه صالحین ویژه نامه مذاکرات هسته ای

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: