نشریه صالحین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی منتشر شد.

نشریه صالحین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی منتشر شد.

نشریه صالحین به عنوان پرتیراژترین نشریه کشور، نهمین شماره خود را منتشر کرد. نشریه صالحین به تناسب زمان ویژه نامه منتشر می کند که این بار ویژه نامه‌ی اقتصاد مقاومتی برای علاقه مندان به این مباحث انتشار یافته است.
این شماره در دو نسخه ویژه مربیان شجره طیبه صالحین و نسخه ویژه سرگروه های شجره طیبه صالحین آماده شده است. که در مجموع بالغ بر ۲۶۸ صفحه به موضوعات مرتبط اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی پرداخته است.
آماده سازی این شماره به همت معاونت پژوهش و نشر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی و با همکاری کانون تربیت و اقتصاد این مرکز صورت گرفته است.

در این ویژه نامه صالحین به موضوعاتی از قبیل نقشه جنگ اقتصادی، اهداف دشمن در جنگ اقتصادی، پیشینۀ جنگ تاکنون، ابزارهای موجود ما برای مقابله با جنگ اقتصادی و ... پرداخته است.
این ویژه نامه در مجموع دارای ۱۰ پرونده با موضوعات اقتصاد مقاومتی است. که ترتیب نامگذاری پرونده های این ویژه نامه به شرح ذیل است:
پرونده اول:  رمز عملیات
پرونده دوم: نقشه جنگ اقتصادی
پرونده سوم: پیشینه جنگ تاکنون
پرونده چهارم: ابزارهای دشمن
پرونده پنجم: اهداف دشمن در جنگ اقتصادی
پرونده ششم: جنگ اقتصادی را بشناسیم
پرونده هفتم: ابزارهای موجود ما برای مقابله با جنگ اقتصادی
پرونده هشتم: ناکارآمدی‌های اقتصادی، دشمنان داخلی در جنگ
پرونده نهم: نقشه خوانی پیش از عملیات
پرونده دهم: نقشه عملیات


 

در این شماره از قلم صاحب نظران این عرصه از قبیل دکتر محمدحسن قدیری ابیانه، دکتر عادل پیغامی، دکتر حجت الله عبدالملکی و ... استفاده شده است.
به زودی نسخه دیجیتال این شماره در همین مطلب افزوده خواهد شد.

کانون مرتبط مطلب: