مسئولان جامعه: صعود یا سقوط اندیشه مردم

آیا اندیشه و تفکر مسئولان جامعه (اعم از امام، رهبر، مدیر و مانند این‌ها) می‌تواند جایگزین اندیشه مردم شود؟ همه انسان‌ها در مسیر زندگی خود با مسائل و مشکلات گوناگونی روبرو می‌شوند و درباره آن‌ها فکر می‌کنند و تصمیم‌های مختلفی می‌گیرند؛ اما سؤالی که در این رابطه به ذهن می‌رسد این است که نسبت اندیشه مردم و مسئولان جامعه چیست؟ برای دریافت متن کامل مقاله به پیوست زیر مراجعه کنید.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: