ما هم شهید می شویم؟

الگویی به نام شهید مصطفی احمدی روشن

یک سوال اساسی که ضروریست مستمرا از خودمان بپرسیم این است که آیا در مسیر پاسداری از پیشرفت انقلاب اسلامی که طبیعتا همراه با جنگیدن با دشمنان انقلاب است نقش موثری داریم؟ آیا این تاثیرگذاری متناسب با امکانات و شرایط و فرصت های در اختیار ما که به برکت همین انقلاب دراختیار ما قرار گرفته است می باشد؟ آیا در این مسیر با فکر و عمل انقلابی عمل میکنیم؟ آیا تا به حال دشمنان انقلاب به این نتیجه رسیده اند که به دلیل تاثیرگذاری ما در پاسداری از پیشرفت انقلاب اسلامی ما را به عنوان یک مانع اصلی از سر راه خود بردارند؟ با شهید عزیزمان حاج حمیدرضا اسداللهی صحبت میکردیم که چگونه شهید شدن بهتر است؟ نمونه هایی از نحوه شهادت برخی شهدا را مثال میزدیم. به شهید مصطفی احمدی روشن که رسیدیم گفتیم این نحوه شهادت بهترین نوع شهادت است که نشان از تاثیرگذاری فوق العاده ایشان در این مسیر داشته که خبیث ترین دشمنان اسلام به این نتیجه رسیدندکه او را در شرایط عادی زندگی و کارش به شهادت برسانند. به نظر میرسد شرایط فعلی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام از حیث قدرت تاثیرگذاری در کمک به حل مسائل انقلاب اسلامی در عرصه جنگ با دشمنان اسلام و انقلاب و در راستای پاسداری از پیشرفت انقلاب اسلامی به گونه ای است که اگر از این فرصت استفاده حداکثری بشود قطعا خبیث ترین دشمنان برای مقابله با آن ساکت نخواهند نشست.

اگر جنگ نرم را همزمان با جنگ سخت و نیمه سختی که علیه انقلاب به راه انداختند قبول داریم، قطعا راه مقابله با این جنگ بر اساس مبانی نظری و عملی امامین انقلاب اسلامی با تکیه  بر استفاده از ظرفیت عظیم مردمی است. شاید ملموس ترین مثال برای نشان دادن ظرفیت عظیم مردمی راهپیمایی اربعین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه باشد. این ظرفیت عظیم مردمی برای اینکه پای کار انقلاب و حل مسائل آن باشد میباست سازماندهی شود. با کمی تامل درمیابیم که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این سازماندهی مردمی را برای پاسداری از پیشرفت انقلاب اسلامی ایجاد کرده اند و آن چیزی نیست جز شبکه عظیم مردمی بسیج. امام که انقلاب را با مردم به پیروزی رساند استمرار انقلاب را با مردم تضمین کرده است و به این مناسبت بزرگترین شبکه اجتماعی فعال موثر را در قالب بسیج ایجاد کردند. بسیج همان شبکه ای است که میبایست در عرصه جنگ در همه ابعادش ایفای نقش کند. جای بسی خوشحالیست که یک توفیق الهی نصیب مرکز شده است تا بتواند به تکلیف خود در کارزار مبارزه جدی و همیشگی با دشمنان انقلاب از طریق پشتیبانی همه جانبه فکری و محتوایی از صالحین جامه عمل بپوشاند انشاالله. شادی روح همه شهدای اسلام بالاخص شهیدان اسداللهی و احمدی روشن صلوات.

حامد فروزان

*قائم مقام ریاست مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

کانون مرتبط مطلب: