ششمین شماره نشریه مدافع حریم انقلاب

شماره ششم نشریه مدافع حریم انقلاب اسلامی، ویژنامه شهادت حاج حمیدرضا اسداللهی به همت مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی منتشر شد. برای دریافت این نشریه به پایین صفحه مراجعه نمایید.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: