ساز و کار شکل گیری شخصیت انسان؛ مبتنی بر نظریه ولایت

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای خود این هفته میزبان دکتر محمد احمدی زاده،
 استاد حوزه و دانشگاه خواهد بود تا موضوع ساز و کار شکل گیری شخصیت انسان؛ مبتنی بر نظریه  ولایت را تبیین و بررسی نماید. این نشست در تاریخ سه شنبه ۲۱ شهریور ساعت ۱۰الی ۱۲در سالن جلسات این مرکز برگزار میگردد.

حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.

کانون مرتبط مطلب: