رو به روشنایی؛ مباحث اندیشه ای در عرصه بین الملل بزودی منتشر خواهد شد

کتاب پیش رو محتواهای ارائه شده در  دوره همام است که در پاییز و زمستان ۱۳۹۴ در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی برگزار گردید. درس گفتارهای این جلسات در قالب ۳ جلد کتاب تدوین شده است.
آنچه پیش رو دارید، جلد اول از «درس گفتارهای همام» با عنوان «رو به روشنایی» است. در این کتاب کوشیده‌ایم تا ابتدا جریان‌شناسی جبهه حق و باطل در طول تاریخ را بررسی کنیم و در ادامه به وضعیت جبهه دشمن نگاهی بیندازیم. در پایان نیز کوشیده‌ایم تا مدیریت حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در مسائل منطقه را بررسی و تحلیل کنیم.این کتاب در ۲۶۰ صفحه آماده انتشار گردیده است.

 

کانون مرتبط مطلب: