رابطه با امریکا؛ عامل پیشرفت یا انحطاط اقتصادی

دوره آموزشی یک روزه با تدریس کتاب «رابطه با امریکا؛ عامل پیشرفت یا انحطاط اقتصادی» با ارائه دکتر ابوذر یاسری مدیرگروه تربیت سیاسی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی وابسته به دانشگاه جامع امام حسین (ع) روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۷:۴۵ تا ساعت ۱۱:۴۵ قبل از ظهر در سپاه ناحیه فردیس کرج برگزار گردید. کتاب فوق، با کمک کانون تربیت سیاسی و مدیریت بصیرت تألیف و جزو دروس آموزشی سرگروههای صالحین کشور است.

کانون مرتبط مطلب: