دوره مقدماتی طب و تغذیه اسلامی (ویژه خواهران)

دوره مقدماتی طب و تغذیه اسلامی (ویژه خواهران) از سوی مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی و سازمان بسیج جامعه زنان سپاه تهران برگزار می گردد.
خلاصه مباحث دوره:
- چگونه سالم بمانیم؟
- مزاج شناسی
- تدابیر تغذیه
- بهداشت عمومی
- فوریتهای پزشکی طب اسلامی
- شناخت گیاهان دارویی
این دوره از تاریخ ۱۸ آذرماه ۹۶ به مدت ۲۵ ساعت آموزشی طی ۶ روز برگزار خواهد شد.
نشانی: میدان سپاه، خیابان پادگان ولیعصر، حسینیه فاطمه الزهرا (س)، سالن شهید رشادی سپاه تهران

کانون مرتبط مطلب: