دوره تربیت مربی سواد رسانه ای تخفیف خورد

اولین دوره تربیت مربی سواد رسانه ای و فضای مجازی مبتنی بر نظام اندیشه دینی شهید مطهری ره تنها با قیمت ۱۲۰ هزار تومان برگزار خواهد شد.

                                                  لینک ثبت نام

 

این دوره شامل ۲۴ جلسه کلاس و ۱۲ جلسه مباحثه زیر نظر استادان مجرب دکتر هاشمی گلپایگانی و دکتر سید بشیر حسینی برگزار خواهد شد.

کانون مرتبط مطلب: