دوره آموزشی "طب بهتر"

دوره آموزشی "طب بهتر"
رهیافتی به سوی طب و تغذیه اسلامی
۲۵ تا ۲۹ شهریورماه
مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی
ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر:
@ghiam_lellah

 

کانون مرتبط مطلب: