خانواده مقاومتی؛ کنشگری فعال زن در تشکیل خانواده

ساختمان پلاسکو در جلوی چشمان همگان فرو ریخت. مطئمنا این ساختمان مقاومت لازم را نداشت که فاجعه‌ای آنچنان را رقم زد. همین سرنوشت با شدت بیشتری در مورد خانواده ایرانی در حال رخ دادن است. خانواده‌ای که در گذشته به‌عنوان قلب تپنده جامعه ایرانی می‌درخشید، حالا در کوران حوادث اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بی‌پناه و بدون استانداردهای لازم در حال فروپاشی است. اگر ما خانواده شکننده امروز را به «خانواده مقاومتی» ارتقا بدهیم، می‌تواند مانند بدن انسان سالم هر میکروبی را دفع و یا هضم کند و از آن ماده غذای مفیدی بسازد. 
کتاب«خانواده مقاومتی؛ براساس کنشگری فعال زن در تشکیل خانواده» در ۲۰۲ صفحه و با قطع رقعی به همت مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی آماده انتشار گردیده است.‌

 

کانون مرتبط مطلب: