جستاری در اقتصاد مقاومتی مردم سالار

اقتصاد مقاومتی مردم سالار

دکتر طاها رمضانی

نقش مردم در اقتصاد چیست؟ این سؤال بسیار مهمی است که اقتصاددانان و کارشناسان متفاوتی به آن پرداخته‌اند و هر یک از منظر خود بدان پاسخ داده‌اند. در کنار این سوال، رابطه مردم و دولت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید مشخص شود که قالب یا نحوه تعامل بخش دولتی، خصوصی، تعاونی با یکدیگر چگونه است؟ به عبارت دیگر، پیوند اقتصاد و مردم باید به گونه‌ای اتفاق بیفتد که بتوان آن را اقتصاد مردمی نامید و ضمن معین بودن سهم هر یک از بخش‌ها، رویکرد و عملکرد هیچ یک از آن‌ها موجب اختلال در بخش دیگر نشود. همچنین با توجه به اینکه یکی از الزامات و شرط‌های لازم عمل به اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مردمی است پرداختن به این مسئله و مشخص شدن ابعاد گوناگون آن بسیار ضروری است. در این مقاله سعی شده است بطور مختصر به این موضوع و مسئله پرداخته شود تا مردم نقش خود را در اقتصاد بهتر دریابند. برای دریافت مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: