جدیدترین شماره نشریه صالحین منتشر شد

معاونت تعلیم  و تربیت بسیج سازندگی با همکاری مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی جدیدترین شماره نشریه صالحین را منتشر کرده است. این نشریه در هفته های آتی به تمام دفاتر نواحی بسیج سراسر کشور ارسال خواهد شد. همچنین فایل پی دی اف نشریه در پیوست این خبر قابل دریافت است.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: