جدیدترین شماره صالحین با همکاری مرکز مطالعات منتشر شد

معاونت تعلیم و تربیت بسیج مستضعفین در راستای تقویت مبانی نظری حلقه های صالحین با همکاری مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی، شماره دیماه نشریه صالحین را منتشر کرد. پرونده ویژه این شماره به شهدای صالحینی دفاع از حریم انقلاب اسلامی و حرم آل الله می پردازد و بقیه پرونده ها نیز با محوریت خدمت رسانی تهیه و تنظیم شده است. نسخه چاپی این نشریه را میتوانید از دفاتر بسیج سراسر کشور و نسخه دیجیتال آن را میتوانید از همینجا دریافت نمایید.

دریافت شماره دیماه نشریه

کانون مرتبط مطلب: