تارنمای شهید حاج حمیدرضا اسداللهی رونمایی شد

تارنمای شهید حاج حمیدرضا اسداللهی در یکمین سالگرد شهادت او به همت مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی رونمایی شد. این تارنما قصد دارد تا دسترسی به آثار و افکار این شهید بزرگوار را برای مخاطبان تسهیل نماید.

کانون مرتبط مطلب: