بررسی ابعاد انتقال فناوری در قرادادهای جدید نفتی: از امکان تا راهکار

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی تازه ترین تولید خود با عنوان «بررسی ابعاد انتقال فناوری در قرادادهای جدید نفتی: از امکان تا راهکار» را جهت انتشار آماده کرده است. در مقدمه این کتاب میخوانیم:

سؤالات فراوان کارشناسی پیرامون کلیات و چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) باعث شد که جلسه‌ای کارشناسی با موضوع بررسی ابعاد انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی برگزار شود. این جلسه با حضور علاقه مندان به این حوزه طی چند ساعت برگزار شد که حاصل آن با اضافاتی از منابع خود ایشان در سایر اثرهای علمی آن استاد عرضه می‌گردد. امید است که بررسی دقیق کارشناسی که ضعف‌های عمده این قراردادها را نشان داد، بتواند برای ثبت در تاریخ باقی بماند.

کانون مرتبط مطلب: