بدون مرز در آستانه انتشار

کتاب پیش رو محتواهای ارائه شده در  دوره همام است که در پاییز و زمستان ۱۳۹۴ در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی برگزار گردید. درس گفتارهای این جلسات در قالب ۳ جلد کتاب تدوین شده است.
آنچه پیش رو دارید، جلد سوم از «درس گفتارهای همام» با عنوان «بدون مرز» است. در این کتاب کوشیده‌ایم تجربیات مؤسسات موفق در عرصه بین‌الملل که برای تحکیم و تقویت جبهه مقاومت اسلامی در منطقه گام مهمی برداشته‌اند  را تدوین کنیم تا علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه صدور انقلاب، تجربیات زیسته دیگران را فراروی خویش داشته باشند.این کتاب در ۲۳۶ صفحه آماده انتشار گردیده است.

 

کانون مرتبط مطلب: