انتشار کتاب فرماندهی تربیتی

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی تازه ترین تولید خود به نام «فرماندهی تربیتی؛ پاسخ به پرسشهای فرماندهان پیرامون فعالیتهای تربیتی بسیج» را روانه بازار کرد. این کتاب در قطع رقعی و در ۶۸ صفحه تهیه و تنظیم شده است. قیمت نسخه مکتوب این کتاب ۵۵۰۰ تومان است. برای تهیه این کتاب میتوانید با معاونت پژوهش و نشر تماس بگیرید.

شماره تماس: ۷۶۷۰۲۴۴۵-۰۲۱ 

کانون مرتبط مطلب: