انتشار کتاب جهاد کبیر؛ دست ردی بر سینه دشمن

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در راستای تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جهاد کبیر، اقدام به انتشار کتاب جهاد کبیر؛ دست ردی بر سینه دشمن نموده است. برای تهیه کتاب میتوانید با معاونت پژوهش و نشر این مرکز تماس بگیرید.

دانلود ۲۰ صفحه نخست کتاب

کانون مرتبط مطلب: