انتشار فایل گزارش راهبردی ضرورت تربیت اقتصادی مضاف

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در راستای حمایت از منویات رهبر معظم انقلاب و ترویج اقتصاد مقاومتی و حمایت از شعار سال، نسخه الکترونیک گزارش راهبردی ضرورت تربیت اقتصادی مضاف را منتشر کرد. 

فایل گزارش را در پیوست این خبر میتوانید دریافت کنید.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: