آماده سازی کتاب ملک مستضعفین

بخشی از پیشگفتار کتاب:

«کتاب پیش رو محتواهای ارائه شده در  دوره همام است که در پاییز و زمستان ۱۳۹۴ در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی برگزار گردید. درس گفتارهای این جلسات در قالب ۳ جلد کتاب تدوین شده است.

آنچه پیش رو دارید، جلد دوم از «درس گفتارهای همام» با عنوان «ملک مستضعفین» است. در این کتاب کوشیده‌ایم کشورهای شاخص جهان اسلام و گاه خارج از محدوده جغرافیایی جهان اسلام که در آن­ها رویارویی فرهنگی و سیاسی جبهه مقاومت اسلامی با جبهه­ های رقیب در جریان است را معرفی نماییم. در این کتاب تلاش شده تا وضعیت­ شناسی خوبی از جبهه مقاومت و جبهه­ های رقیب در هر کشور داشته باشیم.»

این کتاب با قطع رقعی و در قالب ۴۰۸ صفحه آماده انتشار گردیده است.

کانون مرتبط مطلب: