آلودگی غفلت

بطور کلی امروزه غفلت زندگی ما را فراگرفته است و لحظات قابل‌توجهی از زندگی ما با غفلت می‌گذرد. برخی ترجیح می‌دهند در ابرهای غفلت باقی بمانند تا مسئله اصلی آن‌ها مشخص نشود و یا در معرض آن قرار نگیرند و با آن روبرو نشوند. بیشتر غفلت‌های امروزی ما خودساخته است یعنی خودمان غفلت را بر خود حاکم کرده‌ایم تا گرد و غبار غفلت از «مسئله اصلی» ما کنار نرود و متوجه آن نباشیم. اگر می‌خواهیم از آلودگی غفلت خارج شویم حداقل نباید در فضای آلوده وارد شویم و یا ما هم در آن(مانند بقیه) غافل باشیم.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: