مسئول، امام، رشد، فکر، اندیشه، تفکر

مسئولان جامعه: صعود یا سقوط اندیشه مردم

آیا اندیشه و تفکر مسئولان جامعه (اعم از امام، رهبر، مدیر و مانند این‌ها) می‌تواند جایگزین اندیشه مردم شود؟

اشتراک در RSS - مسئول، امام، رشد، فکر، اندیشه، تفکر