روزه‌خواری

واکاوی ابعاد پدیدۀ روزه‌خواری در ماه مبارک رمضان

روزه‌خواری بدون عذر شرعی در منابع دینی جزء بزرگ‌ترین گناهان محسوب شده و مجازات سنگینی نیز برای انجام آن در ملأعام در نظر گرفته شده است. در مورد حد شرعی روزه‌خواری میان فقها اتفاق نظر وجود دارد، امّا در زمینۀ قانونی ابهامات جدی‌ای مطرح شده است. در واقع تمامی علما معتقد هستند که مجازات روزه‌خواری برای دفعۀ اول و دوم ۲۵ تازیانه بوده و حکم آن برای مرتبه سوم، قتل است.

اشتراک در RSS - روزه‌خواری