جذب پژوهشگر

اطلاعیه شماره ۹ جذب پژوهشگر

با تقدیر و تشکر از همه پژوهشگرانی که در مرحله مصاحبه شرکت نمودند به اطلاع میرساند که با بررسی کارنامکهای متقاضیان و همچنین با تکیه بر مرحله مصاحبه، تعدادی از افراد به عنوان اولویتهای یک و دو همکاری با این مرکز تعیین شده اند که تا پایان وقت اداری ا

اطلاعیه شماره ۸ جذب پژوهشگر

پژوهشگران محترمی که بنا به هر دلیلی نتوانسته اند در روزهای مقرر شده برای مصاحبه خود، حضور پیدا کنند میتوانند در روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۹۶ جهت انجام مصاحبه مراجعه فرمایند. بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ مصاحبه ای انجام نخواهد شد.

اطلاعیه شماره ۶ جذب پژوهشگر

پیرو اطلاعیه شماره ۵، نکات زیر جهت اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که دعوت به مصاحبه گردیده اند، اعلام می شود:

۱- زمان مصاحبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ خواهد بود.

اطلاعیه شماره۵ جذب پژوهشگر

پیرو اطلاعیه شماره۴، به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که کارنامک آنها مورد پذیرش قرار گرفته و برای آن ها کد مصاحبه پیامک شده است، می رساند که زمان مصاحبه داوطلبان پژوهشگری مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی مطابق جدول ذیل

اطلاعیه شماره ۴ جذب پژوهشگر

اطلاعیه شماره ۴ جذب پژوهشگر

پیرو اطلاعیه قبل، ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله نخست به اطلاع می رساند که همراه داشتن مدارک ذیل برای روز مصاحبه الزامی است:

اسامی افراد پذیرفته شده برای مصاحبه جذب پژوهشگر

به اطلاع پژوهشگران گرامی که کارنامک خود را در قالب پیشنهادی این مرکز تا موعد مقرر به آدرس گفته شده ارسال کردند، میرساند اسامی زیر جهت ورود به مرحله مصاحبه پذیرفته شده اند.

فراخوان جذب پژوهشگر

فراخوان جذب پژوهشگر در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

اشتراک در RSS - جذب پژوهشگر