اندیشه شهید مطهری، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد، سواد رسانه ای، علوم تربیتی

ثبت نام دوره تربیت پژوهشگر و مدرس علوم انسانی مبتنی بر اندیشه شهید مطهری(ره)

اطلاعیه شیوه نامه اجرایی دوره تربیت پژوهشگر و مدرس علوم انسانی مبتنی بر اندیشه شهید مطهری(ره)

در رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم تربیتی و سواد رسانه

 

اشتراک در RSS - اندیشه شهید مطهری، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد، سواد رسانه ای، علوم تربیتی