افتتاحیه دوره ها

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه در سراسر کشور

پیرو زمانبندی صورت گرفته مراسم افتتاحیه دوره های استخدام، انتخاب مدرس و پژوهشگر و نیز جذب و انتخاب معلم و مربی در سراسر کشور در حال برگزاری است . تصاویر ذیل منعکس کننده حضور سراسری در تمامی استان های کشور است.

اشتراک در RSS - افتتاحیه دوره ها