آرامش، اقتصاد، همسر، هزینه فرصت، ازدواج، انتخاب

آرامش اقتصاد در گرو انتخاب همسر

می‌توان یک ارتباط خاص بین ازدواج و اقتصاد درنظر گرفت.

اشتراک در RSS - آرامش، اقتصاد، همسر، هزینه فرصت، ازدواج، انتخاب