اخبار و وقایع

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسه نشستهای تربیتی خود، این هفته میزبان جناب آقای دکتر علیرضا صادق زاده قمصری خواهد بود.

آخرین دستاوردها