اخبار و وقایع

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسه نشستهای تربیتی خود، هفته آینده نشست تخصصی «نشست طب اسلامی از منظر تربیتی» را با حضور دکتر محمدعلی باقری، متخصص طب اسلامی برگزار می