اخبار و وقایع

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود این هفته میزبان دکتر علی ستاری با موضوع «نشست اصول تربیت در دانشگاه با تاکید بر حکمت متعالیه» است.

آخرین دستاوردها